OUR STORY

Traceability

“โตไปด้วยกัน” คุณค่าที่มาลีตั้งใจมอบให้

เราจะโตไม่ได้ ถ้าโรงงานของเราไม่ใส่ใจผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เราจะโตไม่ได้ ถ้าคนที่ปลูกผลไม้ให้เรา ไม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุด
เราจะโตไม่ได้ ถ้าอาชีพเกษตรของเมืองไทยยังไม่ปลอดภัย
และเราจะโตไม่ได้ ถ้าธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมถูกเอาเปรียบและถูกทำลาย

 

นี่คือแนวความคิดหลักและเป็นปรัชญาในการทำงานของเรา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่มาลีส่งมอบสิ่งดีๆ สู่คนไทย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคุณด้วยความห่วงใย ใส่ใจดูแลกันอย่างดีที่สุด

 

40 ปีที่ผ่านมา มีทั้งความสำเร็จ อุปสรรค หรือปัญหาที่ต้องแก้ไขต่างๆ ทั้งในด้านการผลิต ต้นทุน ภาวะความเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือวัตถุดิบ ซึ่งในทุกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เราไม่เคยต้องเผชิญกับภาวะนั้นแต่เพียงลำพัง หากแต่มีความช่วยเหลือ สนับสนุน และความเข้าใจอันดีจากทุกส่วน ทั้งพนักงาน เกษตรกร ลูกค้า จึงช่วยให้เราสามารถฝ่าฟันและผ่านอุปสรรคต่างๆ นั้นมาได้

 

จากการที่เรายืนหยัดในแนวคิด “คิดถึงคนอื่นก่อน” จึง “โตไปด้วยกัน” ทำให้เราเล็งเห็นว่า การคิดถึงคนอื่นจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย หากไม่ปฏิบัติหรือก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา โครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม องค์กร หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ จึงถือกำเนิดขึ้น และปฏิบัติต่อเนื่องเรื่อยมา


 

Malee ร่วมกับโครงการเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน

จากแนวพระราชดําริ
ด้านความพอเพียงทางเศรษฐกิจ

บริษัทมาลีฯ บริษัท ในกลุ่มเซ็นทรัลฯ และมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ได้ร่วมมือกัน ดําเนินโครงการ เซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดนางแล จังหวัดเชียงราย โดย สนับสนุนการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูก พัฒนาประสิทธิภาพในการปลูกและคุณภาพสับปะรดด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่พร้อมทั้ง การคิดค้นวิธีการแปรรูปสับปะรดให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร และยังสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค


Malee ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

โครงการ Malee 
ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

อีกหนึ่งโครงการ เพื่อสนับสนุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่ทางมูลนิธิรับดูแลอยู่ โดยทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ต้องการให้เด็กๆ เหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแรง และได้รับการรักษาโดยทั่วถึงกัน โดยลูกค้าของมาลี สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันนี้ได้โดยการซื้อผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่ในน้ำเชื่อม ตรามาลี (เฉพาะฉลากห่วงใยหัวใจน้อง) เพื่อเป็นเงินสมทบทุนช่วยเหลือน้องๆ ในมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ให้ได้รับการรักษาต่อไป


 

 

ผลิตภัณฑ์ที่คิดมาจากการ “โตไปด้วยกัน”

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการผลิตของเรา คือ วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างประณีตจากแหล่งที่ดีสุด เพื่อรสชาติและคุณค่าที่ดีที่สุด น้ำผลไม้ของมาลี จึงมีที่มาและเรื่องราวที่น่าสนใจ มากกว่าการเป็นน้ำผลไม้ทั่วไป


น้ำส้มเขียวหวาน พร้อมเนื้อส้ม ผลิตจากส้มเขียวหวาน 100% จากตำบลแม่สิน จังหวัดสุโขทัย

เกษตรกรไทย อาชีพที่เสียสละและสร้างความสุขให้กับคนไทย แต่มักถูกมองข้ามและลืมเลือน เราอยากให้พี่น้องชาวสวนของเราได้รับความสุขและการดูแลตัวเองได้ เพื่อความสุขของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน 

จากแนวคิด “ปลูกอย่างใส่ใจ ดูแลอย่างใกล้ชิด” และการได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรสวนส้ม จึงเกิดเป็นน้ำส้มเขียวหวานสุโขทัย ต.แม่สิน จ.สุโขทัย เพื่อให้พวกเขาได้มีอาชีพ เป็นการอุดหนุนผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรสวนส้ม และสนับสนุนการปลูกส้มด้วยปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอน 

จากการ “คิดถึงคนอื่นก่อน” และความมุ่งมั่นเพื่อต้องการเห็นเกษตรกรไทยของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบบ “โตไปด้วยกัน” ด้วยวิธีการนี้ จึงสร้างให้พวกเขาเกิดรายได้ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตผลการเกษตร มีผลทำให้ชื่อเสียงของส้มเขียวหวาน ต.แม่สิน ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความสุขที่ได้ผลิตสิ่งดีๆ เพื่อผู้อื่นต่อไป


น้ำสับปะรด ผสมน้ำผลไม้รวม ผลิตจากสับปะรด พันธุ์นางแล จังหวัดเชียงราย

สัปปะรดพันธุ์นางแล เป็นพันธุ์ท้องถิ่นจากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงราย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ เนื้อฉ่ำ หวานหอม มีสีเหลืองเข้ม เนื้อสัมผัสแตกต่าง ทั้งยังมีกลิ่นหอมหวานเหมือนน้ำผึ้ง ซึ่งพิเศษกว่าพันธุ์ทั่วไป 

ด้วยการน้อมนำพระราชดำริส่งเสริมอาชีพเกษตรให้อยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคง บริษัทมาลี และมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ จึงได้สนับสนุนด้วยการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร มีกระบวนการผลิตด้วยโครงการพลังงานหมุนเวียน ที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) จนไปถึงการส่งมอบสินค้าด้วยความใส่ใจถึงมือผู้บริโภค 

ผู้บริโภคจึงได้รับความสดชื่นจากน้ำสัปปะรดแท้ ที่คัดสรรดูแลมาอย่างดี ช่วยให้สุขภาพดี และเกิดเป็นความภาคภูมิใจ ของเกษตรกรไทย เพราะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข็มแข็งอย่างมั่นคงต่อไป


น้ำผักผลไม้รวม สูตรมัลเบอร์รี่ ผลิตจากมัลเบอร์รี่สดจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน

จากแนวคิด “คิดถึงคนอื่นก่อน” จึง “โตไปด้วยกัน” และเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทย ได้ต่อยอดความตั้งใจในการผลิตสิ่งดีๆ ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งเกิดรายได้เพื่อดูแลตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป มาลี จึงได้เข้ารับการซื้อลูกหม่อน จากกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาผลิตเป็นน้ำผลไม้ โดยคัดผลมัลเบอร์รี่สดที่ได้จากการปลูกต้นหม่อนเพื่อการเลี้ยงไหม นำมาเป็นส่วนผสมได้อย่างลงตัว กับผลไม้คุณภาพชนิดอื่นๆ เพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมยิ่งขึ้น 

ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตน้ำผลไม้ของมาลีและความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้แบรนด์มาลี เป็นน้ำผลไม้ที่แตกต่าง และดำรงไว้ซึ่งเป้าหมาย คือการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน สังคม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “โตไปด้วยกัน” ที่เป็นคุณค่าที่มาลีตั้งใจมอบให้กับทุกๆ คน

 

OUR STORY

Malee Group Public Company Limited was originally established as Malee Sampran Factory Company Limited on February 2, 1978 as a manufacturer and distributor of canned food and canned fruits. Later, the Company was listed on the Stock Exchange of Thailand in 1992. On April 28, 2016, the Company changed its name to Malee Group Public Company Limited.
               

The Company is currently manufacturing and distributing canned fruits and UHT and pasteurized fruit juices under “Malee” brand together with distributing and marketing UHT, pasteurized milk, and milk tablet under “Farm Chokchai” brand, as well as other beverage products under Malee Brand for domestic and international markets.  In addition, the Company also engages in Contract Manufacturing Business (CMG) in which the Company manufactures beverage products for other brand owners both domestically and internationally.

 

At the heart of our company are four values that make us special, make working together special and overall, make us successful. If we can keep these four values foremost in our minds, our heart will always beat with strength and health.

 

Our Value

 

We live healthy.  Good health is the foundation to do great work.

We collaborate and trust.  Amazing things happen when we work together.

We put customers first.  Our customers are why we are in business.

We celebrate often.  We push to achieve goals and celebrate our successes along the way.  

เรื่องราวดีๆ จากการคิดถึงคนอื่นก่อน

การ “คิดถึงคนอื่นก่อน” คือแนวทางความคิดในการพัฒนาธุรกิจของมาลีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้ง ผู้บริโภค พนักงาน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม
 

การคิดถึงคนอื่นก่อน จึงสร้างผลลัพธ์ที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่สามารถ สร้างความเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน


 

ผู้บริโภค

มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

จากการใส่ใจ คัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเราทุกคน

 


ครอบครัวมาลี

ส่วนผสมลับของความเติบโตของมาลี

คือพนักงานของเราทุกคน


 

สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่มีคุณค่านี้ให้เติบใหญ่และอยู่กับเราไปนานๆ


 

เกษตรกร

 ชาวสวนใจดี

  พันธมิตรที่น่ารักและใส่ใจในการผลิตของเรา

 


 

STAY UPDATED

Be the first to hear about Malee