Malee 100% UHT Fruit Juice

น้ำส้มสายน้ำผึ้ง
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ผสมเนื้อส้ม 100%
น้ำส้มทรีโอ
น้ำส้มทรีโอ ผสมเนื้อส้ม 100%
น้ำส้มเนเวล
น้ำส้มเนเวล ผสมเนื้อส้ม 100%
น้ำแอปเปิ้ล
น้ำแอปเปิ้ล100%
น้ำทับทิม และน้ำผลไม้รวม
น้ำทับทิม และน้ำผลไม้รวม 100%
น้ำแครอท ผสมน้ำผลไม้รวม
น้ำแครอท ผสมน้ำผลไม้รวม 100%
น้ำเบอร์รี่ ผสมน้ำแอปเปิ้ล และน้ำทับทิม
น้ำเบอร์รี่ ผสมน้ำแอปเปิ้ล และน้ำทับทิม
น้ำมะม่วงผสมน้ำผลไม้รวม
น้ำมะม่วง ผสมน้ำผลไม้รวม (น้ำสับปะรด, น้ำส้ม และน้ำเสาวรส) 100%

ติดตามข่าวสารจากเรา

เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารล่าสุดของ มาลี