ผลไม้กระป๋อง

แห้วกระป๋อง

 Crispy and crunchy water chesnut canned with advanced production process into ready-to-eat water chesnut in syrup. It can be readily used in many recipes.

Canned Fruits > ผลไม้กระป๋อง > แห้วกระป๋อง

ติดตามข่าวสารจากเรา

เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารล่าสุดของ มาลี