ผลิตภัณฑ์

นํ้าเสาวรส
Passion Fruite Juice
น้ำส้มเขียวหวาน พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำส้มเขียวหวาน พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำทับทิม ผสมน้ำองุ่นขาว และ น้ำแอปเปิ้ล พาสเจอร์ไรส์
น้ำทับทิม ผสมน้ำองุ่นขาว และน้ำแอปเปิ้ล พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำส้มฟลอริดา พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำส้มฟลอริดา พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง พาสเจอร์ไรส์ 100%
น้ำแครอท ผสมน้ำผลไม้รวม
น้ำแครอท ผสมน้ำผลไม้รวม 100%
น้ำเบอร์รี่ ผสมน้ำแอปเปิ้ล และน้ำทับทิม
น้ำเบอร์รี่ ผสมน้ำแอปเปิ้ล และน้ำทับทิม
น้ำมะม่วงผสมน้ำผลไม้รวม
น้ำมะม่วง ผสมน้ำผลไม้รวม (น้ำสับปะรด, น้ำส้ม และน้ำเสาวรส) 100%
น้ำสับปะรดนางแล ผสมน้ำผลไม้รวม
น้ำสับปะรดนางแล ผสมน้ำผลไม้รวม 100% จากจังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารจากเรา

เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารล่าสุดของ มาลี