เกี่ยวกับเรา

Sustainability

เรื่องราวดีๆ จากการคิดถึงคนอื่นก่อน

การ “คิดถึงคนอื่นก่อน” คือแนวทางความคิดในการพัฒนาธุรกิจของมาลีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้ง ผู้บริโภค พนักงาน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม
 

การคิดถึงคนอื่นก่อน จึงสร้างผลลัพธ์ที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่สามารถ สร้างความเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน


 

ผู้บริโภค

มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

จากการใส่ใจ คัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเราทุกคน

 


ครอบครัวมาลี

ส่วนผสมลับของความเติบโตของมาลี

คือพนักงานของเราทุกคน


 

สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่มีคุณค่านี้ให้เติบใหญ่และอยู่กับเราไปนานๆ


 

เกษตรกร

 ชาวสวนใจดี

  พันธมิตรที่น่ารักและใส่ใจในการผลิตของเรา

 


 

OUR STORY

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นมาจากการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท โรงงานมาลีสามพราน จำกัด  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2521 เพื่อดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋องและผลไม้กระป๋อง ต่อมาบริษัทฯ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย       เมื่อปี 2535 และได้เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทฯ ใหม่เป็น “บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” เมื่อปี 2559 

ปัจจุบัน บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องและน้ำผลไม้ยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “มาลี” (Branded Business) อีกทั้ง จัดจำหน่ายและทำการตลาดนมยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ ผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ด “ฟาร์มโชคชัย” รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามสัญญาและรับจ้างผลิต (Contract Manufacturing Business: CMG) ให้กับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย   

 

ค่านิยมองค์กร

สุขภาพ : เราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จและความสุขในการทำงาน

สามัคคี : เมื่อทุกคนร่วมมือและเชื่อใจกัน  สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้น

ใส่ใจ : เพราะลูกค้าคือหัวใจของการทำงาน ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราใส่ใจที่สุด

สำเร็จ : เรามุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยการเฉลิมฉลองกันทุกก้าวระหว่างทาง

 

เรื่องราวดีๆ จากการคิดถึงคนอื่นก่อน

การ “คิดถึงคนอื่นก่อน” คือแนวทางความคิดในการพัฒนาธุรกิจของมาลีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทั้ง ผู้บริโภค พนักงาน เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม
 

การคิดถึงคนอื่นก่อน จึงสร้างผลลัพธ์ที่ดี ทั้งทางกายและทางใจ เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่สามารถ สร้างความเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน


 

ผู้บริโภค

มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี

จากการใส่ใจ คัดเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุด ให้กับลูกค้าของเราทุกคน

 


ครอบครัวมาลี

ส่วนผสมลับของความเติบโตของมาลี

คือพนักงานของเราทุกคน


 

สิ่งแวดล้อม

ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่มีคุณค่านี้ให้เติบใหญ่และอยู่กับเราไปนานๆ


 

เกษตรกร

 ชาวสวนใจดี

  พันธมิตรที่น่ารักและใส่ใจในการผลิตของเรา

 


 

ติดตามข่าวสารจากเรา

เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารล่าสุดของ มาลี